hụt hơi rss hụt hơi
Kinh tế Trung Quốc hụt hơi, doanh nghiệp nước ngoài cảnh giác

Trái ngược với con số tăng trưởng kinh tế ổn định của chính quyền Bắc Kinh (7,5% trong quý hai 2015), nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài làm ăn tại Trung Quốc đang đứng trước thực trạng hoạt động kinh doanh ít triển vọng. Chỉ số mua hàng công nghiệp PMI tháng 7 ở mức thấp nhất kể từ hai năm nay - số liệu do văn phòng tư vấn tài chính Markit vừa công bố - càng khẳng định thêm xu...