học sinh Nhật Bản rss học sinh Nhật Bản
Những bài học tuyệt vời từ bữa trưa của học sinh Nhật

Một phóng sự ngắn ghi lại giờ ăn trưa ở một trường học Nhật Bản có tên "Bữa trưa ở trường học Nhật Bản - Không chỉ là chuyện ăn uống" đã cho thấy tại sao đất nước Mặt trời mọc lại có một nền kinh tế phát triển và thái độ sống văn minh đến thế. Câu chuyện bữa ăn trưa ở một trường tiểu học của Nhật cho thấy cách mà trẻ em nước này đã được giáo dục. Từ khi...