hỗ trợ quốc tế rss hỗ trợ quốc tế
Quan chức cao cấp Mỹ: Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc tế cho Ukraina

Thỏa thuận nợ giữa Ukraina và các chủ nợ đạt được là chìa khóa mở cảnh của phia trước. Hoa Kỳ hy vọng IMF và cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ cho Ukraina. Theo tin từ một quan chức cấp cao của Bộ tài chính Mỹ cho biết. Theo vị quan chức này Hòa Kỳ và các nước công nghiệp phát triển đã cam kết hỗ trợ cho Ukraina khi nền kinh tế bị tổn thương bởi cuộc chiến tại miền...