hiệp định Mínk rss hiệp định Mínk
Chuyên gia: Putin tính nhầm, UKRAINA không bao giờ cho phép Donbass đọc điều kiện

  Putin sẽ không thể chỉ đạo  đường lối chính trị của Ukraina hoặc kiểm soát nó với sự giúp đỡ của vùng đất thân Nga "Donbass" mới trở lại. Đây là tuyên bố của chính trị gia Kirill Sazonov trên tạp chí news 24 "Putin hay ai đó sẽ kế nhiệm ông trong điện Kremlin không thể chỉ đạo đường lối chính trị của Ukraina hoặc kiểm soát nó với sự giúp đỡ của một vùng đất...