Grybauskaite rss Grybauskaite
Tổng thống Lithuania gọi bài phát biểu của Putin tại Liên Hợp Quốc là neo-Stalinist

Bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Liên Hiệp Quốc là mang bản chất tôn vinh chế độ độc tài của thế kỷ trước, Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite khẳng định. "Tôi có xu hướng xem bài phát biểu của Tổng thống Putin, như là bài của một nhà lãnh đạo vẫn còn sống trong thế kỷ XX, tôi thậm chí sẽ gọi nó là bài phát biểu của tân chủ nghĩa Stalin trong đó đưa ra các...