đối lập chính trị rss đối lập chính trị
7 điểm kỳ lạ trong cái chết của Boris Nemtsov

Vụ sát hại Boris Nemtsov cho đến nay vẫn là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhiều khách đặt hàng rất khác nhau được gọi  và nhiều chi tiết nhỏ nhất của tội ác này được thảo luận. Sự thật vẫn có thể sẽ được các cơ quan điều tra đưa ra, còn hiện thời chúng tôi trình bày một mục những điểm "kỳ lạ" trong...