điện lực Việt Nam rss điện lực Việt Nam
EVN sẽ không còn là đơn vị mua – bán điện duy nhất

Một vài năm tới, 5 tổng công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ phải “bận rộn” hơn khi vừa bán điện, vừa đàm phán để mua điện trực tiếp từ các nhà máy phát điện với giá theo cơ chế thị trường điện cạnh tranh. 5 tổng công ty điện lực này gồm Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Tổng...