Đạo đức nghề nghiệp rss Đạo đức nghề nghiệp
Kinh Tế Việt Nam: Đạo đức nghề nghiệp và những cú “trượt chân” của chủ ngân hàng

Hàng loạt thành viên chủ chốt của ACB lâm vòng lao lý. OceanBank, VNCB, GPBank bị mua 0 đồng. Sacombank phải bị sáp nhập với SouthernBank, và cổ đông lớn nhất của SouthernBank đã tự nguyện cam kết ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định. Và đến giờ là Đông Á Bank bị kiểm soát đặc biệt… Trong cuộc trò chuyện với BizLIVE, chuyên gia tài...