Dân số rss Dân số
Hậu quả của chính sách một con: Sự thật đáng sợ sau nạn “nam thừa” ở Trung Quốc Đại Lục

Theo công bố mới nhất của Cục Thống kê Trung Quốc Đại Lục, tổng nhân khẩu Trung Quốc Đại Lục tính cho đến hết năm 2015 là 1,37462 tỷ người, trong đó số nam nhiều hơn nữ là 33,66 triệu người. Có phân tích cho rằng, do chính sách một con của Trung Quốc khiến hàng chục triệu nam giới Trung Quốc hiện nay rơi vào cảnh “nam thừa” (không lấy được vợ). Số “nam thừa” trên 30...

Dân số Ukraine tiếp tục giảm

Trong tháng 9 dân số Ukraine giảm đi 3000 người. Theo trạng thái ngày 1/10 dân số Ukraine (không tính Crimea và Sevestopol) giảm 0,3% hay còn 42973696 người so sánh với ngày này năm 2013, Ủy ban thống kê thông báo. Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 dân số đã giảm 99424 người. Cụ thể được sinh ra trong giai đoạn này là 355120 trẻ em còn rời khỏi cuộc sống là 473199 người. Trước đó có thông...