Đạn chùm rss Đạn chùm
Lugansk ngày 27/1 bị bắn bằng đạn chùm – báo cáo của OSCE

Một phần tòa nhà ở Lugansk bị phá có những dấu hiệu đặc trưng của mảnh đạn chùm. Đoàn quan sát viên đặc biệt của OSCE tại Ukraine đã khẳng định khu dân cư của Lugansk ngày 27/1 đã bị bắn phá bởi đạn chùm - báo cáo của OSCE có nói. "Đoàn quan sát xác định rằng những thiệt hại ở tòa nhà đặc trưng bởi mảnh của đạn chùm. "Các quan sát viên tìm thấy những phần của tên...