Công an Odessa rss Công an Odessa
Saakashvili: Một tướng Gruzia sẽ lãnh đạo công an Odessa

Thống đốc tỉnh Odessa không gọi tên người mà ông sẽ tin tưởng lãnh đạo công an. Một  tướng Gruzia sẽ lãnh đạo công an Odessa, thống đốc mới nhận chức của tỉnh Odessa Saakashvili đã thông báo như vậy cho các nhà báo trong cuộc họp báo.  Ông lưu ý rằng ở Odessa tồn tại vấn đè rất lớn với công an, bởi vậy ông đề xuất với MVD tăng tốc thực hiện ở Odessa lực lượng công an...