chỉ mục Robin Hood rss chỉ mục Robin Hood
Ukraina đã vượt Nga về chỉ mục Robin Hood

Nga xếp hạng thứ 32 trong chỉ mục Robin Hood, bảng xếp hạng do Bloomberg thiết lập. Dựa trên cơ sở thu nhập của một người nghèo tại 42 quốc gia bằng con số lấy lượng tiền của người giàu nhất của quốc gia đó chia đều ra cho tất cả mọi người trong nước. Theo ước tính của Bloomberg, một người Nga có thu nhập dưới mức nghèo sẽ nhận được 1029 USD, nếu phân bố tài sản của tỷ...