cải tổ ukraine rss cải tổ ukraine
Ukraina liệu có tương lai? Chờ xem Chính phủ sửa sai thế nào.

Borislav Bereza Nghị sỹ quốc hội Ukraine Ba sai lầm có ý nghĩa quan trọng cho tương lai Đất nước của chính quyền Ukraine hiện nay. Ngày 12 tháng 7 năm 2015, 12:26 Ba sai lầm của chính quyền Ukraine hiện nay, mang ý nghĩa quan trọng cho tương lai của Ukraine là: 1. Tham nhũng trong toàn bộ hệ thống tư pháp và trì hoãn  trong vấn đề cải cách hệ thống đó một cách nhanh chóng...