bán chồng rss bán chồng
Cửa hàng bán chồng

Trên phố nọ vừa mở một "Cửa hàng bán chồng", nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông.  Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây: Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 lần duy nhất. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao...