ảnh hưởng mỹ rss ảnh hưởng mỹ
AIIB và rủi ro uy tín của Mỹ

Những tác động từ việc Ngân hàng cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) do Trung Quốc thành lập đối với Tổng thống Mỹ tiếp theo là gì? Ấn Độ, Iran và Israel đã gia nhập AIIB. Các nền kinh tế hàng đầu của Châu Âu như Pháp, Đức, Italia, Thụy Sĩ, và Vương quốc Anh... cũng đã được phê duyệt là thành viên sáng lập. Nga cũng vậy. Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) “đang...