6.700 cây xanh rss 6.700 cây xanh
Vụ chặt 6.700 cây xanh: Việc con voi cuối cùng xử phạt con muỗi

Khi chơi cờ tướng, lúc gặp nước cờ bí, không biết nên đi thế nào, vì cách nào cũng có tổn hại cho mình hoặc không có lợi cho thế trận mình đang sắp đặt. Người ta thường đi quân tốt, một quân cờ ít giá trị nhất để may ra ‘gặp thời một tốt cũng thành công’, còn không thiệt hại cũng chẳng tổn hại gì đến tướng. Vì thế mới có câu ‘thí tốt, tồn tướng’. Sở dĩ nhắc...