40 năm phát triển rss 40 năm phát triển
Để VN đột phá: Bài học từ sự khôn ngoan của Singapore

Nhìn vào mô hình phát triển của Singapore, có thể thấy động lực làm việc và sự tuân thủ luật pháp của công chức là yếu tố mấu chốt cho một nền hành chính công. Trong quá trình đổi mới kinh tế, nhận thức về tầm quan trọng của một nền hành chính hiệu quả đã được Việt Nam cụ thể hóa bằng hai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 và 2011-2020. Trong giai...

40 năm doanh nghiệp Việt

Chuyên gia kinh tế tài chính Bùi Kiến Thành, người từng làm Trưởng đại diện đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia VN tại Mỹ (1956 - 1958), sau 1975 định cư tại Pháp và đã về nước tham gia xây dựng chính sách đổi mới của đất nước từ những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước, nhận định: Môi trường kinh doanh ở miền Nam đã phát triển ngay cả trong thời gian chiến tranh, tuy nhiên sau năm...

40 năm kinh tế Việt Nam – góc nhìn quốc tế

Dưới góc nhìn của quốc tế, Việt Nam được coi là một câu chuyện thành công về quá trình phát triển, với những thành tựu to lớn đã đạt được trong thời gian qua và với tiềm năng để trở thành một “con hổ” châu Á trong tương lai. Liên hợp quốc: Việt Nam đã trải qua một thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng Bài "Vài nét về Việt Nam" trên website của Liên hợp quốc...