YES 12 rss YES 12
Nuland một lần nữa đến thăm Ukraina

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland về vấn đề châu Âu và Âu Á một lần nữa sẽ có chuyến thăm tới Kiev. Ngoài các cuộc họp với các quan chức chính phủ, lãnh đạo các đảng phái chính trị và các nhà đại diện xã hội, ​​Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ sẽ tham gia và phát biểu tại hội nghị chiến lược châu Âu Yalta (YES) tại Kiev, theo thông báo của Bộ Ngoại giao...