xếp hạng các trường đại học thế giới. rss xếp hạng các trường đại học thế giới.
Các trường đại học Ukraina đã được thăng hạng trong bảng các trường đại học tốt nhất trên thế giới

Trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất trên thế giới đã có mặt trong danh sách thêm sáu trường đại học Ukraina Trong bảng xếp hạng của các trường đại học tốt nhất trên thế giới bao gồm sáu trường đại học Ucraina. Theo danh sách được công bố bởi công ty của Anh Quacquarelli Symonds, vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Ở vị trí...