Tước danh hiệu rss Tước danh hiệu
Luật tước danh hiệu tổng thống của Yanukovich bắt đầu có hiệu lực

Vào thời điểm hiện tại Yanukovich đang ở Nga Luật tước danh hiệu tổng thống của cựu lãnh đạo quốc gia Yanukovich đã có hiệu lực. Luật trên đã được đăng trên báo quốc hội "Tiếng nói Ukraine" vào thứ 4 ngày 17/6.  Luật tước của Yanukovich danh hiệu tổng thống được Quốc hội thông qua vào tháng 2 năm 2015 và luật có hiệu lực từ thời điểm được đưa ra cho công chúng. Theo Hiến...