TT Assad rss TT Assad
Syria: Sự hồi sinh của chủ nghĩa đế quốc Nga

Cho dân chết đói: Vũ khí của Bachar al Assad. Qua bài Yarmouk, chốt chiến lược trong cuộc chiến Syria, Le Monde dành một trang báo tường thuật số phận một khu phố sát cạnh thủ đô Damas bị nằm giữa bốn năm làn đạn: bom đạn của quân chính phủ, của Hezbollah Liban tiếp tay với Bachar al Assad, của các phe nổi dậy khác nhau, của bom hóa học… và nhất là vũ khí của nạn đói. Yarmouk, chỉ có 2...