tranh của tổng thống rss tranh của tổng thống
Trump: thiên tài chính trị hay chú hề?

Cuộc tranh luận truyền hình tối ngày 6 tháng 8 ở Hoa Kỳ của các ứng viên Đảng Cộng hòa không hề làm tan tành giấc mơ tổng thống của tỷ phú Donald Trump, 69 tuổi, mà chỉ khiến những ai không ưa ông ta thêm bực bội. Chẳng những không 'cải tà quy chính', nhân vật thừa tai tiếng từ mấy chục năm qua còn không buông tha cả người phụ nữ chủ trì thảo luận. Bà Megyn Kelly bị...