thủ đô Hà Nội rss thủ đô Hà Nội
Hãy cứ để nguyên cây xanh cho một thủ đô đầy hoài niệm…!

Cứ để nguyên cây như thế có phải hay, phải đẹp không nào? Hỏi biết bao nhiêu năm nữa mới có được những cây to, đẹp, xanh... và đầy lịch sử như vậy...? Ừ, thì phát triển...nhưng nếu cứ phát triển mà quên đi quá khứ, quá khứ của những cây xanh mang hồn cốt của người Hà Nội đó liệu có được không? Cây xanh, cây đẹp là cả một diện mạo của thủ đô...thế mà giờ... cây...