thay đổi rss thay đổi
Putin nhận thấy thất bại và đang thay đổi chiến lược trong đối sách với Ukraine

Moscow đã bắt đầu nhận ra rằng, bằng con đường quân sự chiếm cứ Crimea và một phần Donbass, họ đã để đánh mất toàn bộ Ukraine. Vì thế các chính trị gia Nga đã bắt đầu triển khai kế hoạch nhằm khôi phục sự kiểm soát đất nước và trí tuệ Ukraine. Trọng tâm chính của kế hoạch là hợp tác với các trung tâm phân tích và nghiên cứu, các tổ chức xã hội và các trung tâm thể thao...