thành phố Nga rss thành phố Nga
Nước Nga có thể thoát khỏi khủng hoảng?

- Điện Kremlin sẽ không can thiệp vào nền kinh tế của các thành phố mono dẫn đến tình trạng các thành phố này ngày càng xấu đi. - Các cuộc biểu tình chống lại điện Kremlin sẽ tăng lên khi nhiều người Nga thuộc chuẩn nghèo cùng với các món nợ của khu vực cũng như thành phố sẽ tăng lên trong thời gian tới. - Điện Kremlin sẽ trấn áp phong trào phản kháng và các đảng đối lập để...