tế cây rss tế cây
Bài văn tế cây!

Hỡi ôi! Nhật Nguyệt xoay vần, bốn mùa thay lá, tưởng gốc bền thì tán mãi còn xanh. Có ngờ đâu 1 hồi trống lệnh nhanh, vừa dứt tiếng đứt rồi thân cổ thụ! Cứ ngỡ Thủ Đô vẫn là chưa đủ diện tích cây xanh trên một đầu người Vẫn tưởng rằng Xuân nhuận sắc tươi, Tết trồng cây Xuân mãi còn viên mãn Ấy mà nay biết lấy ai bầu bạn, đàn chim kia nháo nhác biết về đâu? Tiếng...