tây âu rss tây âu
Châu Âu phạm sai lầm tai hại tại Ukraina?

Bruxelles và Luân Đôn đã phạm những « sai lầm thảm khốc » trong chính sách trợ giúp Ukraina và quan hệ với Nga. Thay vì nhận định tình thế một cách sáng suốt, Tây Âu đã lao vào cuộc cờ địa chiến lược như những « kẻ mộng du ». Trên đây là nhận xét nghiêm khắc của Ủy ban quốc hội Anh đặc trách châu Âu sự vụ vừa được tiết lộ, hôm nay 20/02/2015, trong bối cảnh lực lượng thân Nga...