Soros rss Soros
Quỹ Soros lần đầu tiên đầu tư vào Ukraina

Quỹ đầu tư Russian Redevelopment Fund, hoạt động dưới sự kiểm soát của một trong những quỹ đầu tư lớn nhất Soros Fund Management, mua một phần vốn của Công ty Ukraina IT Ciklum. Quỹ George Soros mua cổ phần tại công ty đầu tư Ciklum Horizon Capital. Về điều này trên trang Facebook của mình thành viên hội đồng quản trị Andrew Kolodyuk Ciklum cho biết. Giá của các giao dịch và số lượng cổ...