quyền lợi của phụ nữ và trẻ em rss quyền lợi của phụ nữ và trẻ em
Phụ nữ và đồng tiền : Mối quan hệ phức tạp ?

Phụ nữ chiếm đến gần 50% dân số thế giới, nhưng chỉ nắm giữ chừng 1% sự giàu có của cả hành tinh, theo như một nghiên cứu về mối quan hệ của phụ nữ với tiền bạc do tổ chức European Women Professional Network thực hiện. Nghiên cứu còn cho thấy không có sự bình đẳng về mức lương giữa nam và nữ ở bất cứ nơi đâu. Câu hỏi đặt ra vì sao có sự cách biệt giữa những gì phái nữ...

Bạo lực gia đình: Nỗi đau còn mãi

Bạo lực gia đình có những tác động tiêu cực đến nạn nhân và để lại nhiều gánh nặng cho cộng đồng và xã hội. Bạo lực gia đình là hành vi vi phạm một cách thô bạo lên quyền con người. Nạn nhân của những vụ bạo lực gia đình hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà bạo lực gia đình vẫn đang tồn tại trong xã hội và để lại những hệ quả to...