phụ nữ và đồng tiền rss phụ nữ và đồng tiền
Phụ nữ và đồng tiền : Mối quan hệ phức tạp ?

Phụ nữ chiếm đến gần 50% dân số thế giới, nhưng chỉ nắm giữ chừng 1% sự giàu có của cả hành tinh, theo như một nghiên cứu về mối quan hệ của phụ nữ với tiền bạc do tổ chức European Women Professional Network thực hiện. Nghiên cứu còn cho thấy không có sự bình đẳng về mức lương giữa nam và nữ ở bất cứ nơi đâu. Câu hỏi đặt ra vì sao có sự cách biệt giữa những gì phái nữ...