phây sờ búc rss phây sờ búc
Dạy vợ chơi Facebook

Sau buổi họp lớp trở về, nàng thỏ thẻ với mình: "Chồng ơi làm cho em cái phây búc, mấy đứa bạn lớp ai cũng chơi, mình không có quê chết đi được". Ôi tưởng chuyện gì, thứ này thì dễ hơn hôn vợ. Vài phút sau mình đã tạo được tài khoản cho nàng, nick name tên nàng, ảnh đại diện nè, chà gái hai con, hơn bốn mươi mà với mình, hơn hai mươi năm sống chung với nàng nhìn vẫn phê...