Peski rss Peski
Tiểu đoàn OUN nhận được lệnh rời Peski

Bộ quốc phòng khẳng định đây là quyết định để thực thi thỏa ước Minsk. Lãnh đạo quân dội Ukraine quyết định rút lực lượng tiểu đoàn OUN (Tổ chức những người chủ nghĩa dân tộc Ukraine) ra khỏi chiến tuyến tại Peski. "Sự có mặt của tiểu đoàn tình nguyện OUN không thuộc biên chế của quân đội Ukraine ở chiến tuyến không cho phép Ukraine thực hiện đầy đủ thỏa ước Minsk" -...