Oppenheimer rss Oppenheimer
Oppenheimer: Goldman đã dự đoán sai về giá dầu

Tổ chức Nghiên cứu Dầu khí Oppenheimer đã đưa ra một lưu ý khi cho rằng dầu sẽ lên một mức giá "mới bình thường" khoảng 65 USD đến 75 USD một thùng. Trong dự báo của mình họ đã đưa ra dự báo sai của Goldman Sachs. Oppenheimer đã viết (chúng tôi nhấn mạnh): Chúng tôi bác bỏ kịch bản giá dầu xuống 20 USD và giá dầu leo lên 200 USD như trong năm 2008 - cả hai dự báo này đều do một cơ...