nói xấu rss nói xấu
Khi đất nước tôi bị nói xấu

Mỗi quốc gia đều có những vấn đề của riêng mình, thậm chí là vấn nạn, nhưng bạn sẽ làm gì khi những từ như "tởm lợm" được giành để nói về đất nước của bạn?. Chúng tôi giới thiệu câu chuyện của du học sinh Nguyễn Hữu Công từ New Zealand. Chuyện xảy ra trong lớp học Quản trị đa văn hóa của chúng tôi. Xin được gọi là thầy - như cách tôn trọng người làm giáo dục của...