nhất hành tinh rss nhất hành tinh
15 phụ nữ đẹp nhất hành tinh

1 Nina Dobrev Cô là một nữ diễn viên người Bulgaria – Canada. Sinh ngày 9 tháng 01 năm 1989, Nina Dobrev sinh ra ở Sofia, Bulgaria vào năm 1989 và bắt đầu chuyển đến Canada khi cô mới 2 tuổi, nơi cô lớn lên là Toronto, Ontario. Cô nói thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Bungari. Mẹ cô là một nghệ sĩ, và cha cô là một nhà khoa học máy tính. Nina theo học tại trường công lập Tyrrell Sr JB và...