Mikhalkov rss Mikhalkov
Gorbachev trả lời ông Mikhalkov về quan điểm chính trị

Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên bang các nước cộng hòa XHCN Xô viết Mikhail Gorbachev đã kêu gọi ông Nikita Mikhalkov không can thiệp vào chính trị. Trước đó, nhà đạo diễn phim của Nga đã phát ngôn rằng chính sách của cựu tổng thống Liên Xô cần phải được công nhận là một chính sách tội phạm ở cấp Quốc gia. Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã khuyên đạo...