luật sư gốc việt rss luật sư gốc việt
Thêm một chánh án liên bang gốc Việt được Thượng Viện phê chuẩn

Luật Sư Miranda Du vừa được Thượng Viện Mỹ phê chuẩn làm chánh án liên bang tại tiểu bang Nevada hôm Thứ Tư, với số phiếu 59-39, thông báo của Tòa Bạch Ốc cho biết. Nữ Luật Sư Miranda Du vừa chính thức trở thành chánh án liên bang gốc Việt thứ nhì tại Hoa Kỳ. (Hình: McDonald-Carano-Wilson, LLP) Ðây là chánh án liên bang gốc Việt thứ nhì tại Hoa Kỳ và là gốc Châu Á đầu tiên tại...