khủng hoảng kinh tế Ukraina rss khủng hoảng kinh tế Ukraina
Khủng hoảng kinh tế: “Cuộc chiến” phi quân sự của Ukraine

Bên cạnh những tàn phá do chiến tranh, Ukraine đang phải vật lộn với một cuộc chiến “phi quân sự” - đó là cơ cấu lại các khoản nợ. Hiện Ukraine đang tiến hành thảo luận về tái cấu trúc nợ công và các khoản nợ được nhà nước bảo lãnh nhằm bù đắp khoản thiếu hụt 15 tỷ USD trong ngân sách. "Cuộc chiến" với các chủ nợ của nước này có nguy cơ phá hỏng kế hoạch giải...