Kharkop rss Kharkop
Kẻ thù đang có kế hoạch phóng hỏa Kharkov giống như đã làm với Donbass – Poroshenko

Kẻ thù đang có kế hoạch phóng hỏa khu vực Kharkop giống như đã làm với Donbass. Tổng thống Poroshenko trong chuyến thăm và làm việc tại khu vực tỉnh Kharkop đã nói về điều này trong một cuộc họp. Ông cảm ơn tất cả những người dân tỉnh Kharkop, vì những nổ lực trong năm qua mà họ đã làm và đang làm, để duy trì hòa bình và ổn định khu vực và sự toàn vẹn lãnh thổ của...