Hoa Anh Túc rss Hoa Anh Túc
Tại Ukraina xuất hiện biểu tượng mới của Ngày Chiến thắng: Bông hoa Anh Túc đỏ

Năm nay tại Ukraina, trong các sự kiện chính thức kỷ niệm ngày lễ chiến thắng phát xít (9 tháng 5) biểu tượng cũ truyền thống là dải băng Georgi màu đen và màu vàng cam sẽ được thay thế bằng biểu tượng mới, đó là bông hoa Anh Túc Đỏ, giống theo phiên bản châu Âu- ý nghĩa tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong chiến tranh. Biểu tượng phiên bản Ukraina được nhà thiết kế  Sergei...