ECHR rss ECHR
Toà án Hiến pháp (Nga) lần đầu tiên quyết định không thực hiện quyết định của ECHR

RBC 16:00 ngày 19 tháng 4/ 2016.  nguồn tin cậy Toà án Hiến pháp (Nga) lần đầu tiên quyết định không thực hiện quyết định của ECHR (Tòa án nhân quyền châu Âu) ở Strasbourg (*) trong trường hợp trao quyền bầu cử cho các tù nhân. Tòa án Hiến pháp cho rằng quyết định ECHR buộc Nga cho các tù nhân có quyền bầu cử là trái với Hiến pháp Nga. Tòa án ở Strasbourg cũng được coi là tòa án...