Toà án Hiến pháp (Nga) lần đầu tiên quyết định không thực hiện quyết định của ECHR

RBC 16:00 ngày 19 tháng 4/ 2016.  nguồn tin cậy

Toà án Hiến pháp (Nga) lần đầu tiên quyết định không thực hiện quyết định của ECHR (Tòa án nhân quyền châu Âu) ở Strasbourg (*) trong trường hợp trao quyền bầu cử cho các tù nhân.

Tòa án Hiến pháp cho rằng quyết định ECHR buộc Nga cho các tù nhân có quyền bầu cử là trái với Hiến pháp Nga. Tòa án ở Strasbourg cũng được coi là tòa án Hiến pháp nên không có quyền yêu cầu Nga sửa đổi Hiến pháp.

“Nga là một bên quốc tế và cao trong  phê chuẩn Công ước về bảo vệ các quyền con người và tự do cơ bản [và công nhận thẩm quyền của ECHR] đã không đồng ý việc sửa đổi Hiến pháp, – các thẩm phán nói. – Công ước  có hiệu lực pháp lý cao hơn các luật liên bang, nhưng không lớn hơn hoặc bằng Hiến pháp [Nga]  “.

→ RBC

Duma Quốc gia trong tháng 12 năm 2015 đã thông qua một đạo luật bãi bỏ quyền tối thượng của luật pháp quốc tế ở Nga.

Chú thích: (*) Strasbourg – thủ đô của Liên Hiệp Châu Âu), trên biên giới của Pháp và Đức. Dân số là 250.000 người, trong đó ba phần tư nói tiếng Alsatian (phương ngữ tiếng Đức).

Strasbourg – cảng quan trọng thứ hai ở Pháp.

Nguyen Hong


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề