đời sống người việt năm châu rss đời sống người việt năm châu
Những trăn trở trong Cộng đồng Người Việt ở Đức!

Đọc nhiều tâm sự của bác Vũ Văn, ngẫm nghĩ cũng thấy hay và sát thực với tình trạng chung mà Cộng đồng người Việt chúng ta, ở Đức thường gặp phải. Cái TỐT rất nhiều và phần DỞ cũng chẳng kém ! Phần đông chúng ta sống trên đất khách quê người, đều chiụ thương, chịu khó, lam lũ làm lụng, kiếm tiền, nuôi sống bản thân, gia đình. Chắt chiu, dành dụm cho con cái sau này và...