Cơ sở chứa dầu rss Cơ sở chứa dầu
SNBO đưa ra các nguyên nhân gây cháy cơ sở chứa dầu gần Kiev

Thư ký của ban An ninh quốc gia và quốc phòng Turchinov đưa ra các nguyên nhân chính xuất hiện đám cháy tại cơ sở chứa dầu ở làng Kriachka (Vashinkov, Kiev) là cố tình đốt và không tuân thủ quy tắc an toàn. Ông đã nói như vậy trên 'kênh 5". "Không loại trừ việc cố tình đốt..... Còn có 1 nguyên nhân nữa cũng đang được xem xét - vi phạm quy tắc an toàn trong khi pha trộn, làm giả nhiên liệu"...