chính phủ Groisman rss chính phủ Groisman
John Herbst: Tôi nghĩ rằng Chính phủ Groisman sẽ thành công

Xin giới thiệu bài viết của John Herbst, cựu đại sứ Mỹ về chính phủ mới  của Vladimir Groisman. Bài được tạp chí Thời mới  dịch và độc quyền đăng tải. Hiện tại, tình hình Ukraina, nếu nhìn từ ngoài,  là ông chẳng bà chuộc: không hẳn thất vọng cũng như không hoàn toàn tốt đẹp. Hai tháng qua, hình ảnh của Ukraina  đối với  phương Tây đã không được cải thiện tốt hơn....