các quốc gia nghèo rss các quốc gia nghèo
Những quốc gia “chật vật” nhất thế giới

Viện Cato vừa cho công danh sách chỉ số "khố khổ" hay còn gọi là Misery Index của 108 quốc gia. Tờ Business Insider hôm 23/1 cho biết, Venezuela một lần nữa lại đứng đầu danh sách những quốc gia "chật vật" nhất thế giới. Danh sách này vừa được Viện Cato công bố dựa trên đánh giá về chỉ số "khốn khổ" hay còn gọi là Misery Index của 108 quốc gia. Chỉ số khốn khổ (Misery Index) là một...