bí ẩn người ngoài hành tinh rss bí ẩn người ngoài hành tinh
Trung quốc công bố những bức ảnh đặc biệt về các căn cứ của người ngoài hành tinh trên mặt trăng.

Tiến sĩ Michael Salla là một trong những người tiên phong trong việc phát triển "Ekzopolitiki" (nghiên cứu sự hiện diện của cuộc sống ngoài trái đất). Gần đây ông đã tuyên bố về sự tồn tại của những tổ hợp quân sự-công nghiệp vũ trụ  không chỉ trên Trái đất, mà còn trên Mặt trăng. Dưới đây là những số liệu cụ thể và những bức ảnh đặc biệt. Có...