bãi rác công nghệ rss bãi rác công nghệ
Nỗi lo thành bãi rác công nghệ

Việt Nam được nhiều chuyên gia dự báo có thể thay thế Trung Quốc thành “công xưởng” của thế giới trong thời gian tới. Tuy vậy, việc tiếp nhận các nhà máy cũ dịch chuyển từ Trung Quốc sang, đặt Việt Nam trước nguy cơ thành “bãi rác” công nghệ nếu không được kiểm soát tốt. Nguy cơ bãi rác công nghệ Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội thành trung tâm công nghiệp chế...