Vũ khí Liên Xô rss Vũ khí Liên Xô
Vũ khí Liên Xô đã giúp Việt Nam đánh bại Mỹ như thế nào?

Vũ khí Liên Xô chế tạo như tiêm kích MiG, tên lửa SAM-2 đã góp phần không nhỏ trong chiến thắng chung của dân tộc Việt Nam trước Đế quốc Mỹ. Trong một bài phân tích của tờ RIR cho biết, trong Chiến tranh Việt Nam các loại vũ khí Liên Xô chế tạo đã đóng góp một phần rất lớn vào chiến thắng của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Đế quốc Mỹ. Điều này có thể dễ dàng...