tỷ giá ngoại tệ rss tỷ giá ngoại tệ
Chuyện cười Vô-va về tỷ giá ngoại tệ

Natasha: Vô-va! :) Vô-va: Tớ đây bạn! Natasha: Có phải tiền lương của cậu gắn với đô-la phải ko? Vô-va: Còn hơn thế, tiền lương của mình được trả bằng đô-la Natasha: Thế cậu có nhớ rằng cậu đã từng cầu hôn tớ không? Natasha: Tớ đồng ý Vô-va: ...!! Vui Vui dịch